Gå direkt till Innehåll
Är du företagskund? Se priser exklusive moms längst ner på sidan.

 

Denna policy är framtagen för att adressera varumärkesrelaterade anmälningar gällande hemsidor som VistaPrint hostar åt sina kunder. Vår policy för copyright-relaterade ärenden finns här: Copyright-ärenden.

VistaPrint erbjuder elektroniska tjänster inklusive webbhotell och köp av domännamn (via en tredjepartsförvaltare) med hjälp av automatiserade onlineverktyg som hanteras av kunden själv. Vårt verktygsset innehåller ett utbud av designmallar och redigeringsfunktioner online som gör det möjligt för våra kunder att skapa, fylla i och/eller ladda upp önskat innehåll på sina hemsidor. En hemsida som hostas av VistaPrint kan oftast identifieras genom registrantens namn i informationen om kundens hemsidedomän i WHOIS-registret. Normalt är en av VistaPrints juridiska enheter listad som registrant för hemsidor hostade av VistaPrint.

Som del av våra användarvillkor, garanterar våra kunder att de har lämplig immaterialrätt för allt hemsideinnehåll de skapar eller laddar upp på våra hosting-servrar. Dessutom samtycker våra kunder till att hålla VistaPrint skadeslös och fri från allt ansvar som är resultat av brott mot ansvarsförbindelser inklusive den tidigare nämnade immaterialrätten.

Om du har ett ärende som rör användandet av ditt varumärke på en kundhemsida som hostas av VistaPrint ber vi dig skicka följande information till trademark@vistaprint.com:

  1. Dokumentation som fastställer din giltiga varumärkesrätt samt de varor och/eller tjänster den avser. Ett giltigt varumärke måste vara registrerat hos en statlig myndighet. Denna policy adresserar inte lagliga rättigheter för oregistrerade varumärken eller varumärken som endast har registrerats hos lokala registreringskontor.
  2. Ett dokumenterat exempel på användande av varumärket på en hemsida hostad av VistaPrint, vilket du invänder mot, inklusive information om de specifika varor och/eller tjänster som erbjuds av kunden och varför du anser att användet är en överträdelse av dina rättigheter. Var god tillhandahåll, som tillämpligt, specifika URL:er, skärmdumpar eller annan relevant information.
  3. Kontaktinformation till ägaren av varumärket inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  4. Ett intyg som styrker din befogenhet i detta ärende (om du själv inte är ägare av varumärket).

När VistaPrint har motagit anmälan kommer en utredning av ärendet att påbörjas. Om vi, efter utredning, anser att det finns rimlig grund för anmälan kommer vi att:

  1. Vidarebefordra anmälan, inklusive all information du har tillhandahållit, till kunden som är ansvarig för hemsidan i fråga.
  2. Begära att kunden antingen löser ärendet direkt med ägaren av varumärket (eller behörig part), eller tar bort det innehåll som har bestridits från hemsidan inom en tvåveckorsperiod.
  3. Om kunden, efter två veckor, inte har antingen tagit bort det innehåll som har bestridits, eller gett oss skälig grund att tro att tvisten med ägaren av varumärket har lösts eller är på väg att lösas, kommer vi att stänga av hemsidan.
  4. Om anmälan är baserad på ett domännamn registrerat å en kunds vägnar, kommer VistaPrint att, efter tvåveckorsperioden, stänga av hemsidan, omdirigera domännamnet till en fristående väntesida, samt låta registreringen av domännamnet att löpa ut (normalt ett år efter den ursprungliga registreringen eller den senaste förnyelsen).
  5. Om anmälan är relaterad till köp av sökord till sponsrade länkar från tredje part (t.ex. Google AdWords™), löper våra policys normalt parallellt med sökföretagets policy vad gäller varumärkesärenden.

VistaPrint har inga skyldigheter att undersöka några ärenden som inte följer processen eller uppfyller kraven på information som framgår ovan. Icke desto mindre, och i den mån det är möjligt, kommer alla ärenden relaterade till hemsidor hostade av VistaPrint och tredje parts varumärken att hanteras enligt ovannämnd process.

Under utredningens gång, om omständigheterna skulle kräva så, och efter vårt eget gottfinnande, kan VistaPrint komma att följa en förändrad, fördröjd, påskyndad eller modifierad process jämfört med den som beskrivs ovan.