Gå direkt till Innehåll
Är du företagskund? Se priser exklusive moms längst ner på sidan.

 
Accepterande av användarvillkorTillbaka till toppenVar god läs dessa villkor noggrant. Dessa villkor styr din tillgång och användning av vår site. DU ERKÄNNER ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL OCH FÖRSTÅR DET OCH GENOM ATT ANVÄNDA MJUKVARAN, AVTALAR DU ATT BLI BUNDEN AV DESS VILLKOR. SAMTIDIGT GODKÄNNER DU ATT DETTA AVTAL ÄR EN FULLSTÄNDIG OCH EXKLUSIV FÖRKLARING OM RÄTTIGHETER, GOTTGöRELSER OCH ANSVAR AV DET PARTI SOM BERÖRS.Vistaprint reseverar rättigheten att göra ändringar på denna siten och användarvillkoren när som helst utan förvarning. Du bör kolla igenom användarvillkoren varje gång innan du använder siten.

Du ger oss även rätten att ta hand om all kommunikation till dig, antingen via siten eller via den e-postadress du angav när du registrerade dig.. Du kan dock avsluta denna kommunikation ifrån oss när som helst genom att kontakta kundjänst. Men, om du avslutar kommunikationen måste du stänga ner dit konto.

Bilmagneter tillkommer det även villkor för här Bilmagneter användarvillkor.

Vistaprint hemsidor hittar du här Hemsidor användarvillkor

Copyrighted material för begränsat användandeTillbaka till toppenDenna webbplats innehåller grafik, fotografier, bilder, fillayouter, bildmaterial, text, typsnitt, musik, programvaruverktyg och annan information (här kallat "Innehåll"). Webbplatsen och allt dess Innehåll är upphovsrättsskyddad egendom som tillhör Cimpress plc och/eller dess dotterbolag (här kallat "Vistaprint") eller upphovsrättskyddad egendom som tillhör parter från vilka Vistaprint har licensierat sådan egendom. Alla rättigheter för denna Webbplats och dess innehåll förbehålles världsomfattande. Det är strängt förbjudet att inneha, kopiera, distribuera, publicera eller använda någon del av detta Innehåll utöver vad som uttryckligen tillåts i Användarvillkoren. Vistaprint förbehåller sig rätten att lägga till, ta bort eller ändra delar av Innehållet när som helst utan förvarning. Alla ändringar i Innehållet, antingen av Dig eller Vistaprint, förblir egendom tillhörande Vistaprint och dess licensgivare.Logotypverktyget som Vistaprint erbjuder har ett begränsat antal delar så som symboler, typsnitt, färgmönster och andra design alternativ. Vistaprint åtar sig rätten att använda alla dessa delar till framtida kunder. Du har ingen ensamstående rätt till de logotyper du skapar, eller de symboler som har använts för att skapa din logotyp. Andra Vistaprint kunder kommer att använda detta verktyg och möjligheten finns att de skapar logotyper med liknande eller samma kombinationer av symboler etc. Vistaprint kan inte garantera att de logotyper som skapas av andra kunder inte bär likheter med din logotyp. Vistaprint kan inte garantera att de logotyper som skapas inte bryter eller överträder varumärket för andra parter. Det ligger på ditt ansvar att skaffa juridiska råd i ärendet om huruvida logotypdesignen är till ditt befogade och inte överträder andra parters rättigheter.Användning av denna sajtTillbaka till toppenDu har tillgång till denna sajt och användning av sajten och dess innehåll endast för att kunna skapa, värdera, och beställa tryckta produkter och tjänster endast genom Vistaprint ( här kallad "produkter" ). Ingen annan nerladdning, användning, publicering, eller distribution av någon del av innehållet ät tillåtet. Att få tillgång till Vistaprints produkter ger ingen rätt till dig att använda någon del av innehållet förutom slutprodukter som dem görs tillgängliga till dig av Vistaprint.Du avtalar att använda denna sajt på ett ansvarsfullt sätt som uppfyller användarvillkorens krav och lokala lagar, inklusive export och import regler. Utan begränsning, ingen del av innehållet ska användas som trademark, olaglig användning, att kränka någon eller deras rätt till privatliv, att bryta copyright, tradenamn, trademark, servicemark eller annan intellektuell egendom. Du avtalar att inte använda sajten för att skapa produkter som är hotfulla, kan orsaka skada, som är obscena eller på något sätt anstötliga. Vistaprint kan avbryta service till kunder som engagerar sig i olämpliga aktiviteter.Du är ensamt ansvarig för användandet av Innehåll i kombination med andra bilder, grafik, text eller annat material som du lägger till på dina Produkter. Du samtycker till att du inte kommer att inkludera några texter, bilder, designer, varumärken, service marks eller något upphovsrättskyddat verk från någon tredje part i dina Produkter såvida du inte har fått erforderliga tillstånd från ägarna. Du garanterar att dina Produkter inte inkräktar på någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt, rätt till publicering eller sekretess, och inte kommer att kränka eller förtala någon tredje part, och att du har skaffat alla erforderliga rättigheter eller tillstånd du behöver för att inkorporera material från tredje part i dina Produkter, inklusive allt material från tredje part som är tillgängligt via en tredje parts designservice på Webbplatsen. Genom att göra en beställning på denna Webbplats bekräftar du att du har alla erforderliga tillstånd, rättigheter och befogenheter att utföra beställningen och du ger Vistaprint tillåtelse att producera produkterna å dina vägnar. Du ger Vistaprint tillåtelse att kopiera, modifiera, skapa härledda arbeten och vektorisera allt uppladdat innehåll (d.v.s. innehåll du har laddat upp) i syfte att hantera beställningen. Du försäkrar även att du har tillräckliga rättigheter att ge Vistaprint tillåtelse att kopiera, modifiera, skapa härledda arbeten och vektorisera allt uppladdat innehåll i syfte att hantera beställningen.

Du får inte använda denna Webbplats till att skicka eller använda e-kort på något sätt som skulle kunna utgöra spridande av skräppost eller oönskad e-post. Du får inte använda skript eller andra program för att automatisera skapande och/eller spridande av e-kort. Vistaprint förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, när som helst och utan förvarning, begränsa antalet mottagare till vilka du kan skicka e-kort och/eller begränsa antalet e-kort som du kan skicka.
Du medger att du är ansvarig för skydd av ditt lösenord och kontrollen av tillgång till ditt registrerade konto. Du avtalar att du blir ansvarig för alla beställningar placerade eller andra handlingar som görs på ditt konto.Överföring av titelTillbaka till toppenKunden godkänner att leveransvillkor för alla beställningar är FOB och att ägarskap överförs till kunden när en order har skickats . Detta betyder att du ansvarar för artiklarna efter att vi levererat beställningen till leveransföretaget. Kunden godkänner att leverans av elektronisk produkt sker antingen a) den tid vi överför produkten via e-post eller annan elektronisk kommunikation till kunden, eller b) samtidigt som en överföring av produkten sker och finns tillgänglig för nedladdning från webbplatsen.GottgörelseTillbaka till toppenDu avtalar att hålla Vistaprint utan ansvar och försvarar Vistaprint och alla parter genom vilka Vistaprint has licensierade delar av innehåll, och deras direktörer, och andra anställda, mot alla skadeståndskrav, skador, kostnader och andra utgifter, inklusive lagliga kostnader som är relaterat till överträde av ansvarsvillkoren eller stämning, eller begäran som uppstår genom eller som är relaterat till text, fotografi, bild, grafisk illustration, eller annat material du inkorporerat på dina produkter som inte var del utav vårt standard innehåll på sajten.GarantiförklaringTillbaka till toppenTJÄNSTERNA OCH MJUKVARAN SOM Vistaprint TILLHANDAHÅLLER GARANTERAR INGET TILL DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET, VARE SIG UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD ELLER LAGSTADGAD, SOM BESKRIVNING, KVALITET, TITEL, MARKNADSBARHET, HELHET, ELLER ANPASSING FÖR EN VISS ANVÄNDNDING ELLER SYFTE GENOM ANVÄNDNING I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV MJUKVARAN ELLER WEBBSIDAN, OCH BÅDA SOM TILLHANDAHÅLLS UNDER DETTA AVTAL, ELLER TILL NÅGON ANNAN ANGELÄLENHET, ALLA SÅDANA GARANTIER EXKLUDERAS OCH FRÅNSES HÄRMED. DU ANTAR FULLSTÄNDIGT ANSVAR OCH RISK NÄR DU ANVÄNDER MJUKVARAN ELLER WEBBSIDAN. Vistaprint GARANTERAR INTE ATT WEBBSIDAN ÄR FRITT FRÅN VIRUS ELLER ANNAN KOD SOM ÄR NATURLIGT DESTTRUKTIV AND DU ÄR ANSVARIG ATT IMPLEMENTERA OCH BIBEHÅLLA TILLRÄCKLIGA PROCEDURER FÖR ATT KUNNA TILLFREDSSTÄLLA DINA SPECIFIKA KRAV FÖR EXAKTHET AV DATA INPUT OCH OUTPUT OCH ÄVEN SKYDD FRÅN VIRUS OCH ANNAN KOD SOM KAN SMITTA ELLER FÖRSTÖRA DITT SYSTEM.Vistaprints nöjdhetsgarant gäller i 10 år efter inköp. Om du begär en återbetalning beror det delvis på din bank exakt hur lång tid det tar innan du får pengarna tillbaka. I de flesta fall bör du dock få återbetalningen inom 30 dagar. Vissa omständigheter ligger utanför VistaPrints kontroll och täcks därför inte av nöjdhetsgarantin. Observera att vi inte kan hållas ansvariga för: stavning, interpunktion eller grammatiska fel som kunden har gjort, dålig kvalitet eller låg upplösning på uppladdade bilder, designfel orsakade av kunden när denne skapade produkten, fel i av kunden valda alternativ såsom ytfinish, kvalitet eller produkttyp samt produktskador som har uppstått efter leveransen till kunden.Granska dina designer noggrant och korrigera eventuella fel innan du slutför din beställning. Vi på VistaPrint korrekturläser inga dokument som våra kunder har skapat innan de går till tryck.AnsvarsbegränsningTillbaka till toppenUNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL VISTAPRINT, DESS AFFILIATES, SUBSIDIÄR, PARENT COMPANY, AGENTER, ANSTÄLLDA, LEDAMÖTER ELLER DIREKTÖRER, VARA ANSVARIGA FÖR DIG ELLER NÅGOT TREDJE PARTI FÖR NÅGRA SOM HELST KOSTNADER ELLER SKADOR SOM HÄRSTAMMAR ANTINGEN DIREKT ELLER INDIREKT FRÅN ANVÄNDNING AV VISTAPRINTS TJÄNSTER, PRODUKTER, OCH/ELLER MJUKVARA INKLUSIVE UTAN GRÄNS AV NÅGRA FAKTISKA, OFÖRUTSEDDA, BETYDANDE, EXEMPLARISK, STRAFFBARA, TILLIT, ELLER SPECIELLA SKADOR, ELLER NÅGRA FÖRLUSTER I INTÄKTER, VINSTER, ANVÄNDNING, DATA, GOODWILL ELLER AFFÄRSMÖJLIGHETER AV NÅGOT SLAG ÖVER HUVUDTAGET, SOM UPPKOMMER I NÅGON FORM GENOM HANDLING, ELLER PÅSTÅENDE RELATERAD TILL DETTA AVTAL, TJÄNSTERNA SOM ERBJUDS AV VISTAPRINT ELLER ANVÄNDNING AV MJUKVARAN. DENNA LIMITERING AV ANSVAR GÄLLER ALLA THIRD PARTIES SOM VISTAPRINT BINDER AVTAL ATT MARKNADSFÖRA, VISA, OCH/ELLER DISTRIBUERA MJUKVARAN TILL SLUT-ANVÄNDAREN OCH SÅDANA THIRD PARTIES SKALL INT HÅLLAS ANSVARIGA TILL DIG ELLER NÅGON ANNAN THIRD PARTY FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR SOM BESRKIVITS OVAN.SajtfeedbackTillbaka till toppenAlla kommentarer, förslag eller annan feedback ( kollektivt "feedback" information ) givits till Vistaprint i samband med användning av innehållet i denna sajt ska bifogas av framställaren och inskaffas av Vistaprint på en okonfidentiell basis. Alla sådana kommentarer eller förslag och annan information blir Vistaprints egendom. Genom att du ger Vistaprint information, avtalar du att överföra, utan avgift, alla rättigheter, inklusive copyrights. Du avtalar att Vistaprint kan använda denna information utan restriktioner.Styrande lagTillbaka till toppenDin avtalspartner och säljaren av produkterna och tjänsterna som erbjuds och säljs på denna Webbplats är Vistaprint B.V., ett aktiebolag underordnat lagarna i Nederländerna med säte i Venlo, Nederländerna. Alla frågor som rör skydd av, intrång på eller missbruk av upphovsrättsskyddat material skall regleras av upphovsrättslagar i USA. Alla andra frågor som rör din tillgång till eller användning av denna Webbplats skall regleras av lagarna i Nederländerna. Alla rättsliga åtgärder eller förhandlingar rörande eller till följd av din tillgång till eller användning av denna Webbplats skall inledas i Amsterdam, Nederländerna. Du samtycker till att underordna dig den behörighet de domstolar som finns i Amsterdam, Nederländerna har, och samtycker till att jurisdiktionsorten är lämplig för sådana rättsliga åtgärder eller förhandlingar. Du accepterar också att inte i någon rättslig åtgärd eller förhandling som inbegriper Vistaprint hävda att en domstol i Amsterdam är ett olämpligt forum för sådana rättsliga åtgärder eller förhandlingar. I vissa jurisdiktioner föreskrivs vissa garantier, exempelvis en underförstådd garanti och säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. I den mån det är tillåtet enligt lag friskriver vi oss från alla garantier. När det är tillåtet enligt lag är Vistaprint och Vistaprints leverantörer och distributörer inte ansvariga för utebliven vinst, intäkt eller förlorade data, ekonomisk skada eller indirekt skadestånd, skadestånd på grund av särskild skada, följdskada, skadestånd i avskräckande syfte eller punitivt skadestånd. Vi är införstådda med att man i vissa jurisdiktioner kan ha juridiska rättigheter som konsument. Om du använder tjänsterna för ett personligt syfte ska ingenting i dessa villkor eller några ytterligare villkor begränsa några juridiska konsumenträttigheter som inte kan avstås genom avtal. Du når Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning via https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.